Pembekalan peralatan am, pembinaan , pengubahsuaian, membaikpulih serta penyelenggaraan, perkhidmatan sewaan dan merekacipta video grafik bagi tujuan pengiklanan.